Muscle Build  MachineMuscle Build Machine 


Muscle Build Maskinen är den medicinska tekniken som används inom estetisk medicin. Den använder ett fokuserat elektromagnetiskt fält med säker intensitetsnivå.

Elektromagnetiskt fält passerar icke-invasivt genom kroppen och interagerar med motorneuroner som går in i själva muskelfibrerna och därefter utlöser supramaximala muskelsammandragningar. Detta kan man inte uppnå med hjälp av träning.

Behandlingen motsvarar mer än 20 000 smärtfria situps eller knäböj. Behandlingen utförs med att kunden ligger på en brits och därför passar mycket bra för folk som inte kan träna på vanlig sätt eller kan utöka sina resultat med hjälp av Muscle Build Maskinen.

Det behövs en enda behandling som tar bara 40 minuter och därefter kan kunden återgå till sin dagliga rutin, 2 behandlingar per vecka i 4 veckor, skulle vara tillräckligt för ett perfekt resultat för de flesta.
På en behandling förbränner man upp till 2,300 kalorier. Det finns olika program att man kan anpassa vid olika kunders behov.EFFEKTER PÅ FETT


Flera nyligen genomförda studier med CT-, MRI- och ultraljudsutvärderingar har rapporterat cirka 21% minskning av subkutant fettlager hos patienter som behandlats med HI-EMT-baserad enhet på buken.

Muscle Build använder de mest avancerade och intensiva elektriska muskelstimulatorn. Fokuserat elektromagnetiskt fält passerar genom all hud och fett för att effektivt stimulera musklerna, vilket ger de mest intensiva kontinuerliga sammandragningar som är idealiska för muskelväxt och fettförbränning.

En mängd kliniska studier från USA visar med hjälp av Ultraljud, CT röntgen och Magnetröntgen att klienter har minskat över 20 % i fett och ökat 18% i muskelmassa efter behandlingen är klar.