Fillers och BotoxFiller


En filler är en injicerbar substans som används för att forma ansiktet inifrån. De flesta fillers har en tillfällig effekt men det finns även mer permanenta alternativ.

En filler är som namnet antyder en substans som fyller ut huden och formar på så sätt ansiktet inifrån.

Intresset för fillers är väldigt stort. Detta beror på fyra faktorer:

     - Behandlingen är enkel.

     - Resultaten blir synliga.

     - Riskerna är små.

     - Kostnaden är rimlig.

De vanligaste platserna att fylla på med en filler är kindeer, läppar och de s.k. nasolabialvecken som går mellan näsan och munnen.

Hur fungerar en vävnadsfiller?

En fillerbehandling går ut på att man sprutar in fillern under huden i behandlingsområdet.

     - Beroende på vilken behandling som utförs injiceras olika fillerprodukter i olika mängd och på olika djup.

     - Hur mycket filler man använder och på vilket djup den läggs beror på vilken kroppsdel som behandlas och hur stor fyllnadsökning man vill uppnå.

     - Vid behandling av t.ex. en rynka används en betydligt mindre mängd filler än vid en hakförstoring.Botox


Botox är den mest kända produkten i botulin-familjen men det finns flera.

Ordet botox har i dagligt tal blivit ett begrepp som förknippas med en behandling för att ta bort rynkor. Även om detta stämmer i sak så är det inte hela sanningen.

Begreppet botox är egentligen ett produktnamn för produkten Botox som tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Det finns dock även andra läkemedel med liknande egenskaper och användningsområden. Till de mest kända hör Vistabel,  Dysport och Azzarule.

De olika botox-preparaten ovan används för reducering av vissa typer av rynkor men långt ifrån alla. De används dessutom framgångsrikt för behandling av ett stort antal andra tillstånd av medicinsk karaktär.

Till de mest populära användningsområdena för botox hör:

  • Behandling av rynkor i ansiktet
  • Behandling av överdriven svettning s.k. hyperhidros
  • Behandling av  tandgnissling och tandpressning